Skip links

Gemeentemedewerker

Samen zorgen we voor een integere vastgoedmarkt!

Witwassen in de vastgoedsector, hoe gaan we dit tegen? Op deze pagina leest u informatie over meldmogelijkheden, uw rol in het geheel, witwassen via vastgoed en mogelijke ‘red flags’.

Gemeente- 
medewerker

Samen zorgen we voor een integere vastgoedmarkt!

Witwassen in de vastgoedsector, hoe gaan we dit tegen? Op deze pagina leest u informatie over meldmogelijkheden, uw rol in het geheel, witwassen via vastgoed en mogelijke ‘red flags’.

U bent een schakel in een groter geheel

Ondanks dat u formeel geen poortwachtersfunctie heeft, is het wel heel goed mogelijk dat u ongebruikelijke transacties ziet die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme. Het is ontzettend belangrijk dat te melden.

U hoeft alleen maar te melden, geen oordeel te vellen.

Uw hulp is nodig!

Helaas laten de cijfers zien dat poortwachters nog te weinig ongebruikelijke transacties en situaties melden. 

Op deze pagina:

U bent een schakel in een groter geheel

Ondanks dat u formeel geen poortwachtersfunctie heeft, is het wel heel goed mogelijk dat u ongebruikelijke transacties ziet die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme. Het is ontzettend belangrijk dat te melden.

U hoeft alleen maar te melden, geen oordeel te vellen.

Uw hulp is nodig!

Helaas laten de cijfers zien dat poortwachters nog te weinig ongebruikelijke transacties en situaties melden. 

Witwassen een gemeentelijk probleem

Per jaar wordt er ruim 13 miljard euro crimineel geld witgewassen. Onroerendgoedconstructies blijken daar ideale dekmantels voor. Criminelen maken hiervoor misbruik van poortwachters uit de vastgoedbranche. U bent geen poortwachter, maar toch kunt u ook een belangrijke schakel in de vastgoedketen zijn. 

Als er niets gebeurt, heeft het op de lange termijn zeker gevolgen op:

 • ondermijning lokale economie
 • ondermijning sociale structuur
 • ondermijning lokaal gezag
 • overname reguliere bedrijven
 • infiltratie in (overheids)organisaties.

Dit kan een gemeente doen

Zorg voor:

 • een Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK)
 • een intern integraal ondermijningsoverleg 
 • interne training weerbaarheid voor medewerkers

Hierbij is het belangrijk dat elk signaal(tje) gemeld wordt. Dat is heel belangrijk! Legitiem informatie uitwisselen en integraal met elkaar werken en optrekken zijn hierbij 'key'. Maak het bespreekbaar met de AOV-er binnen uw gemeente.  

Doel is het voorkomen dat:
 • bijvoorbeeld een vergunning of subsidie, het plegen van strafbare feiten faciliteert
 • misdaadgeld een legale bestemming krijgt in de bovenwereld
 • een bestuursorgaan zaken doet met bedrijven/personen met een criminele achtergrond
Beleidsmatige mogelijkheden:
 • versterken integriteitsbeleid
 • toepassing wet BIBOB
 • verscherpen APV voor kwetsbare wijken
 • regulering d.m.v. vergunningstelsels
Maatregelen:
 • verscherpt (toe)zicht op vastgoed gerelateerde zaken
 • handhaving
 • samenwerking Liander en gebruik bevoegdheden BRP met het oog op leegstand
 • koop kwetsbare panden
 • doe aangifte van 'valsheid in geschrifte'

Door een betere samenwerking staan criminelen vaker buiten spel.

Meld Misdaad Anoniem heeft een toolkit ontwikkeld. Hiermee kan het misbruik van vastgoed in wijk/gemeente bij burgers onder de aandacht gebracht worden. Via diverse communicatiemiddelen wordt de bewustwording vergroot en melddrempels verlaagd.

De toolkit bestaat uit: folders, posters en een social media afbeelding. Via communicatie@meldmisdaadanoniem.nl vraagt u gemakkelijk de toolkit aan, onder vermelding van: Aanvraag folder/poster Misbruik Vastgoed. (Kosten print en verzenden komen voor rekening van de aanvrager.)

Fragment uit de folder:

Doorvragen, 

niet wegkijken en

altijd melden

Doorvragen, 
niet wegkijken en
altijd melden

Witwassen via vastgoed

U bent een belangrijke schakel in de vastgoedketen. Om samen de vastgoedbranche schoon te houden moet u niet alleen ongebruikelijke zaken signaleren maar ook melden. Dat is noodzakelijk.

Hoe criminelen hun geld witwassen via vastgoed? Bekijk de animatie (1:22 minuten).

Praat erover met elkaar

Praat met uw collega’s, de AOV-er of met een vertrouwenspersoon.

Red Flags, dit zijn signalen van ongebruikelijke situaties

Niet elk signaal is overduidelijk een criminele actie, vertrouw op uw onderbuikgevoel. Er zijn veel signalen van mogelijk witwassen via vastgoed.

Dit zijn veelvoorkomende red flags
 • vastgoed op naam van pas opgericht bedrijf
 • betrokkene vist naar voorkennis op gebiedsontwikkeling
 • aanvrager doet meerdere vergunningaanvragen in korte tijd
 • er is overlast vanuit panden door slecht beheer
 • kwetsbare huurders melden ongebruikelijke verzoeken verhuurder

Een uitgebreidere lijst indicatoren, leest u in dit document (u moet hiervoor inloggen bij het KPO).

Wees extra alert als u:
 • niet zeker weet of men eerlijk antwoord geeft;
 • zich bezwaard voelt om door te vragen;
 • een onderbuikgevoel krijgt tijdens contact.

Melden kan sowieso bij deze instanties

De medewerker Openbare Orde en Veiligheid, treedt op bij (dreigende) incidenten. Deze persoon geeft advies en weet wat te doen. 

Melden doet u hier: MELDPORTAAL FIU
Hiervoor moet u zich eerst registreren als melder en gaat u naar een beveiligde omgeving.  De FIU-Nederland analyseert dagelijks meldingen en bepaalt welke meldingen doorgegeven worden aan opsporingsdiensten en welke niet.

Verzamelt informatie over ernstige misdrijven. Met behulp van uw informatie kunnen ernstige misdrijven worden voorkomen en/of verdachten van ernstige misdrijven worden opgespoord. U kunt hier anoniem melden: 088 - 661 77 34.
In deze film ziet u hoe het melden gaat via TCI.

Dit is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Zo levert u een bijdrage aan de veiligheid in uw eigen omgeving. www.meldmisdaadanoniem.nl of bel via 0800-7000.

Gemeenten kunnen folders en posters bestellen waarmee zij de bewustwording van hun burgers vergroten m.b.t. dit onderwerp. 
Extra of nieuwe folders bestelt u via communicatie@meldmisdaadanoniem.nl.

De vertrouwenslijn afpersing van NL Confidential is 7 dagen per week van 10.00 – 17.00 uur te bereiken op nummer 0800 2800 200. De vertrouwenslijn afpersing is een onafhankelijke hulplijn die klaar staat voor de ondernemer die zorgen heeft over afpersing.

Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het bij de politie!

 • Spoed? Bel 112
 • Geen spoed, wel politie? Bel 0900-8844

Ga op deze website snel naar:

Ga op deze website snel naar:

Disclaimer

Deze informatie is met de grootst mogelijke aandacht en zorg verzameld en geplaatst. Met de steeds sneller veranderende wereld raden wij u aan, bij twijfel, de meest recente wetgeving te raadplegen over een onderwerp. Dit zijn o.a. onze bronnen: FIU-Nederland, Overheid, AMLC, TCI, AFM, BFT, de Politie, de Belastingdienst, NVM, het OM en FEC.